הורים יקרים,

מינהל החינוך בעיריית רחובות מעדכן אתכם בתאריכים ומועדי הרישום לבתי הספר היסודיים לקראת שנת תשפ"ד:

רישום לכיתה א' יתקיים בין התאריכים:

א' בשבט- כ"ב בשבט תשפ"ג-  23.1-13.2.23

פרסום תוצאות השיבוץ

כ"ב באדר

15.3.23

רישום מאוחר לכיתה א':

החל מ 19.3

הגשת ערר על שיבוצי כיתות א':

19.3.23-31.3.23

פרסום תוצאות ערר א':

עד ה 15.6.23

רישום תלמידים חדשים לכיתות ב' – ו':

החל מ 15.2.23

בקשות העברה כיתות ב' – ו':

1.5.23-15.5.23

תשובות על בקשות העברה ב' – ו:

עד ה 15.6.23

פתיחה שניה של האתר לבקשות העברה ב'-ו':

16.6.23-25.6.23