עקב עבודות תשתית ופיתוח לביצוע עבודות השוק העירוני, תבוטל תחנת האוטובוס

ברחוב לבקוביץ, תחנה הקיימת בצד הצפוני (מכיוון מזרח למערב), החל מיום חמישי, 31.3.16,

בשעה 7:00 בבוקר.