במסגרת השלמת עבודות הפיתוח בצומת הרחובות בנימין – דונדיקוב,

ייסגר לתנועת כלי רכב רחוב בנימין, בקטע הרחובות נורדאו – הרצל,

מכוון מזרח למערב, בימים ראשון – שני, 3 – 4 באפריל.