החל מיום ה- 03.04.2016 יכנס לתוקף שלב נוסף ברפורמה המחייב הגשת בקשות להיתרי בניה ובקשות למידע דרך המערכת המקוונת

לפרטים נוספים לחצו כאן