קו 74- לא יופעל בין התאריכים: 1/5/16-10/4/16.

בין התאריכים 3/4/16-7/4/16- הנסיעה היוצאת מרחובות בשעה 15:45- תבוטל