ניתן לצפות בשיבוצי ילדי החובה באמצעות  אתר השיבוצים, ובאמצעות דף הפייסבוק העירוני, החל מיום שני, ה- 18 באפריל.

האתר יהיה פתוח לצפייה עד יום חמישי, ה- 21 באפריל.

טופס ערר ניתן  למלא ולהגיש עד יום רביעי, ה- 27 באפריל, באמצעות פקס: 08-9392424 או בדוא"ל:

  Shuli_bz@rehovot.muni.il /rishum@rehovot.muni.il

 

שיבוצים