הנדון: הזמנה לישיבת מועצה חגיגית מס' 34

הנך מוזמן/נת לישיבת מועצה חגיגית לרגל חג הפסח הבא עליינו לטובה אשר תתקיים ביום ד', י"ב ניסן תשע"ו, 20.4.2016 בשעה 18:00 בלשכת ראש העיר.

 

שאילתות והצעות לסדר

 1. שאילתה – האם קיים פיקוח על המחירים בדוכני המזון בארועים עירוניים ? (ח"מ אביב איטח מיום 17.4.16)
 2. הצעה לסדר - הכללת הסטודנטים ההנדסאים במלגות העירוניות. (ח"מ אביב איטח מיום 17.4.16

סדר יום :

 1. אישור פרוטוקול מועצה 33 מתאריך 9.3.2016, הועבר לחברים בדוא"ל.
 2. אישור הסכם הקמה תאגיד אזורי – הבאר השלישית – תאגיד המים.
 3. אישור היטל שמירה – הסדר חדש.
 4. פנוי בנוי מתחם מוגזח – שכונת שעריים  רח' 1250/16/א'
 5. חלופי גברי נציג סיעת יש עתיד במועצה הדתית, אסף מדהלה במקום אלעד פרנק.
 6. אישור פרוטוקול הוועדה למעמד הילד.
 7. אישור פרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מס 12 מתאריך 16.11.15 סעיף 2 "אורט ישראל".
 8. אישור פרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מס 14 מתאריך 8.2.16 סעיף 8 עמותת "בית כנסת אור ציון ומרכז רוחני ע"ש רשב"י רחובות "
 9. אישור חוזה חכירה בין עיריית רחובות לעמותת "בית כנסת ובית מדרש חזון עובדיה"
 10. אישור הסכם בין עיריית רחובות לבין מכון ויצמן למדע למכירת מקרקעין בתחום המכון.
 11. אישור חוזה חכירה בין עיריית רחובות לבין "עמותת נעשה ונשמע "אושיות רחובות.
 12. אישור חוזה חכירה בין עיריית רחובות לבין "עמותת למדיני חוקיך"
 13. הסכם חילופי קרקע- חברת נכסי הציבור רחובות בע"מ.
   

דורון מילברג
מנכ"ל העירייה