ביום שלישי 31.5.16,  החל מהשעה 12:00, יפורסמו באתר העירוני השיבוצים לגני טרום-חובה, ויהיו זמינים עד ליום שלישי, 7.3.16.

לרשימת השיבוצים באתר הקליקו כאן.

טופס ערר ניתן להגיש עד יום רביעי, 15.6.16,  לפקס שמספרו 08-9392424 או למייל  Shuli_bz@rehovot.muni.il / rishum@rehovot.muni.il