להורדת קובץ המידע לחצו כאן 

 

סגירת רחוב גורדסקי, בקטע הרחובות חיים סירני-מנוחה ונחלה

עיריית רחובות באמצעות מינהל ההנדסה, מבצעת לרווחת התושבים עבודות לשיפור בטיחות, הסדרת מערכת הניקוז והתאורה, עבודות קירצוף וריבוד, מעגל תנועה והנגשה לנכים ועיוורים. עקב העבודות ייסגר לתנועת כלי רכב וחניה רחוב גורודסקי, בקטע הרחובות חיים סירני – מנוחה ונחלה, ביום חמישי, כה‘ .למחרת 05:00 – 21:00 השעות בין, 2.6.16 ,באייר חמישי עד השעה 00:19 .גורודסקי 1 – 4 .יש לפנות את הרכבים החונים ברחוב, ביום • לא תתאפשר חניית כלי רכב במפרצי החניה ברחוב • כניסת כלי רכב לרחוב גורודסקי, תתאפשר לדיירי הרחוב בלבד