ביום רביעי, 15.6.16, החל מהשעה 13:00, יפורסמו השיבוצים לגני טרום – טרום חובה ויהיו זמינים עד יום רביעי, 27.6.16.

טופס ערר ניתן להגיש עד יום שני, 27.6.16, באמצעות פקס08-9392424, 

או באמצעות דוא"ל: Shuli_bz@rehovot.muni.il / rishum@rehovot.muni.il

לאתר השיבוצים הקליקו כאן