ביום שני, 20.6.16, יבוצעו המשך העבודות בשוק העירוני ברחוב ביל"ו, בקטע הרחובות השופטים-חרל"פ מכיוון מזרח למערבבשני שלבים:
 

  • בוקר 9:00- 17:00 – יבוצע סגירת נתיב 1 – מכיוון מזרח למערב.  הנתיב הדרומי (יישאר נתיב פתוח לתנועה כלי רכב).
     
  • לילה 22:00-  5:00 למחרת – יבוצע סגירת כביש (שני הנתיבים) מכיוון מזרח למערב.