מזה מספר שנים מתקיים הליך סיור טופס 4 לבניינים בבניה רוויה במעמד ראש העיר, מהנדסת העיר, מנהל אגף תכנון ורישוי, מנהל אגף הפיקוח על הבניה, בודקת תכניות ומזכירת הוועדה, במטרה לבדוק את הבניין, איכותו, עיצובו ודרישות החוק והתקנות.

הסיור מתקיים לאחר בדיקה ראשונית של הפיקוח על הבניה, באם נמצאת התאמה בין המבנה להיתר הבניה.

במסגרת הסיור נבדקים השטחים המשותפים של הבניין: חזיתות הבניין, הלובי, המחסנים, רחבת החניה, השטחים המגוננים של הבניין ואף נערך סיור במספר דירות בבניין.

הצוות בוחן את חומרי הגמר ואופן הביצוע של הבניין וניתנות הערות תכנוניות.

הליך זה הינו חלק משיח מתמשך עם קבלנים ומתכננים שמטרתו לשפר ולהשתפר ברמת ואיכות הבניה ובעיר לרווחת התושבים.

בנין העומד בתנאים אלו מקבל טופס 4, שמשמעו חיבור הבנין לחשמל כתנאי מקדמי לאכלוסו.

החל מיום ה- 29.12.15 הוחלט לפרסם מתן טופס 4 לבניינים ברחבי העיר, כחלק משקיפות המידע לציבור.

 

ביום ה-08.06.2016 ניתן טופס 4 להריסת מבנים ובניית בניין מגורים בן 5 קומות, ברחוב התקוה 3.

מהנדס: בן נפתלי אלי  

קבלן: ח.מ.ד.ש (2010) בע"מ

האפליקציה העירונית- פופאפ לאתר העירייה

 

ביום ה-08.06.2016 ניתן טופס 4 להקמת בניין בן 5 קומות, ברחוב הא באייר 28.

אדריכל: אשכנזי דוד 

יזם: שנהב חן חברה ליזמות פקוח והשקעות בבניה בע"מ 

1647515811.1104