להורדת קובץ המידע בנושא עבודות פיתוח ותשתית רחוב בורוכוב לחצו כאן

 

סגירת רחוב בורוכוב בקטע הרחובות דוד פרישמן-צבי גרץ

עיריית רחובות באמצעות מינהל ההנדסה, מבצעת לרווחת התושבים עבודות להחלפת קווי ביוב, ניקוז ומים, ריבוד אספלט, פיתוח מדרכות, חניות והנגשה לנכים ועיוורים.

החל מיום שלישי, כב' בסיון, 16.6.28 ,ייסגר לתנועת כלי רכב וחניה רחוב בורוכוב, בקטע הרחובות דוד פרישמן-צבי גרץ למשך כשלושה חודשים.

  • לבאים מרחוב בורוכוב ממערב למזרח, תתאפשר הפניה ימינה לרחוב דוד פרישמן.
  • לבאים מרחוב בורוכוב ממזרח למערב, תתאפשר הפניה שמאלה לרחוב צבי גרץ.
  • לבאים מרחוב צבי גרץ, לא תתאפשר הפניה שמאלה לבורוכוב.
  • לבאים מרחוב בן ציון פוגל תתאפשר הפניה שמאלה לרחוב צבי גרץ.
  • לבאים מרחוב משה פריד תתאפשר הפניה ימינה לרחוב דוד פרישמן.

יש לפנות את הרכבים החונים, עד יום שלישי בשעה 30:7 בבוקר. לא תתאפשר תנועת כלי רכב וחניה בקטע הרחובות הסגור לתנועה

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית