המשך עבודות פיתוח ותשתית ברחוב משה מזרחי

שינויים בקווי אגד הבינעירוניים, עקב סגירת רחוב משה מזרחי בקטע הרחובות טשירנחובסקי- ישעיהו

החל מיום ראשון, כ' בסיון, 26.6.16, תמוקם תחנה חלופית, למשך כשבועיים, לקווים הבאים:

301,434,435,439

התחנה תמוקם ברחוב שד' יעקובי