רחוב משה מזרחי בקטע הרחובות טשרניחובסקי-ישעיהו, יישאר סגור לתנועת כלי רכב וחניה בימים ראשון ושני, 10-11.7.16

וייפתח ביום שלישי, 12.7.16 לתנועת כלי רכב וחניה.