רחוב דובנוב בקטע הרחובות צבי גרץ-דוד פרישמן, ייסגר לתנועת כלי רכב וחניה – בצד הצפוני,

החל מיום שלישי, ו' בתמוז, 12.7.2016 למשך כ- שבועיים.