ימים שני ושלישי, 1-2.8.16, יבוצעו המשך עבודות ברחוב דובנוב.

עקב העבודות ייסגר לתנועת כלי רכב וחניה, רחוב דובנוב, בקטע הרחובות, דוד פרישמן-בן ציון פוגל (הצד הצפוני) , בין השעות 7:30-17:00.