הבריכה תהיה סגורה בתשעת הימים, החל מיום ראשון, ג' באב,  7.8.16 עד יום ראשון, י' באב, 14.8.16 (כולל)

הבריכה תיפתח לציבור באופן מלא ביום שני, יא' באב, 15.8.16.