הודעה לציבור

המשך עבודות  ברחוב דרך הים

עיריית רחובות, באמצעות תאגיד המים, הבאר השלישית בע"מ, מבצעת עבודות להעתקת קו מים.

עקב העבודות ייתכנו שיבושים באספקת המים, ביום רביעי, ו' באב, 10.8.16, בין השעות 9:00 - 14:00.

שיבושי המים צפויים ברחובות הבאים:

שכונת נווה עמית    *  שכונת נווה יהודה  *   שכונת אפרים * גיבתון  *   פארק תמר  *   דרך אצ"ל

 

אנא היערכו בהתאם