תושבים יקרים! העבודות להעתקת צינור מים ראשי לעיר וחיבורו לקו הראשי של מקורות הסתיימו. ברגעים אלו מחודשת אספקת המים בהדרגה לבתי התושבים