הנדון: הזמנה לישיבות מועצה מס' 37

 

 

הנך מוזמן/נת לישיבת מועצת העיר מס' 37 אשר תתקיים ביום ד', כ"ז אב תשע"ז, 31.8.16, בשעה 18:00 בלשכת ראש העיר, עיריית רחובות.

 

** הוקרה למורן חלפון מתמללת ישיבות מועצת העיר וועדות התכנון והבניה בעיריית רחובות

     מעל 10 שנים.

 

סדר יום :

 1. אישור פרוטוקול מועצה 35 מתאריך 22.6.2016 הועבר לחברים בדוא"ל.
 2. אישור פרוטוקול מועצה 36, צו ארנונה מתאריך 22.6.2016, הועבר לחברים בדוא"ל.
 3. שאילתה ח"מ אביב איטח, 19.6.2016 האם העירייה פועלת כנגד קבלנים המעסיקים שב"חים? אם כן, באילו אמצעים וסנקציות?
 4. שאילתה ח"מ אביב איטח 28.8.16 מה עם האיצטדיון העירוני? האעם יוקם? היכן זה עומד? האם בוודאות זה כדאי?
 5. שאילתה – ח"מ אביב איטח 28.8.16 איך העירייה מפקחת בתחום אחריותה על פרוייקט הדיור "שערי המוזיאון"?
 6. הצעה לסדר: הקמת וועדה ציבורית בנושא השוק העירוני – אביב איטח ח"מ 28.8.16
 7. הצעה לסדר: שקיפות ושיתוף ציבור בנושא תאגיד מים – ח"מ אביב איטח 28.8.16
 8. אישור פרוטוקול ועדת נכסים ושכירויות מס' 3 מתאריך 9.2.2016.
 9. אישור פרוטוקול ועדת הכספים מתאריך 10.8.2016.  ועידכון חוברת התברי"ם.
 10. אישור חוזה חכירה בין עיריית רחובות לעמותת בית כנסת היכל דוד ושלמה – רחובות.
 11. אישור פרוטוקול הועדה להקצאת קרקע מס' 14 מתאריך 8.2.2016.
 12. אישור חוזה חכירה עם "המועצה לשימור אתרים" – מכון איילון.
 13. אישור פרוטוקול הועדה להקצאת קרקע מס' 15 מתאריך 11.4.2016.
 14. אישור פרוטוקול ועדת שמות מתאריך 23.5.2016.
 15. מנוי ואישור חברי וועדה להצבת מצלמות בעיר כנדרש בנוהל הצבת מצלמות.
 16. אישור נוהל/תסקיר שימוש במצלמות אבטחה ומעקב ובמאגרי התמונות הנקלטות בהן, ואישור בקשה לעיון בצילומים.
 17. אישור המועצה לשינוי תחום שיפוט: שינוי גבול שיפוט בין רחובות לנס ציונה. (בהתאם להסכם בין רחובות לנס ציונה).
 18. אישור הסכם ישן מול חדש בתוכניות: רח/2003 – ב', רחי/2103/4/א, במ/12, רח/2003/ג, רח/2001/10/ד, רח/2003/10/ג, רח/ 2001/6/ג.
 19. אישור הקצאת קרקע לעמותת "בית כנסת אור ציון ומרכז רוחני ע"ש רשב"י רחובות".
 20. אישור דירקטור לחברה העירונית לתרבות מטעם סיעת הבית היהודי , מר דניאל בר במקום דוד יניב
 21. עדכון תב"ר 2908 לעדכון הכנסות ממשרד החינוך ע"ס 140.927 ₪ הסתיים ביתרת זכות, ויש לסגור אותו.
 22. החלפת יו"ר ועדת נגישות ושוויון על פי ההסכם  הקואליציוני יערה ספיר – יו"ר יוצאת ד"ר רוני באום – יו"ר נכנסת.
 23. עדכון לפרוגרמה לצרכי ציבור.
 24. בקשה מרוכזת לתשתיות והסדרי תנועה ותחבורה ברחבי העיר בהתאם להרשאות משרד התחבורה.
 25. עדכון קריטריונים – מחיר דירות פרויקט חצרות המושבה.
 26. הסמכת אבי ביטון ת.ז. 023905243  ארז אמיר ת.ז.22969489, שמעוני רונן ת.ז. 03220716 כפקחים.


דורון    מילברג
מנכ"ל העירייה