ביום ראשון, 4.9.16, יבוצעו המשך העבודות ברחוב משה מזרחי. עקב העבודות ייסגר לתנועת כלי רכב וחניה, רחוב משה מזרחי,

בקטע הרחובות, הרצל - יחזקאל כהן (הצד הצפוני), למשך כשבוע ימים.

  • לא תתאפשר כניסה וחניית כלי רכב בקטע הרחובות הנ"ל בזמן העבודות.
  • יש לפנות את הרכבים החונים ברחוב, עד יום ראשון  בשעה 07:30.
  • לבאים מרחוב הרצל מצפון לדרום, לא תתאפשר הפניה ימינה לרחוב משה מזרחי.
  • לבאים מרחוב הרצל מדרום לצפון, לא תתאפשר הפניה שמאלה לרחוב משה מזרחי