מבצע אכיפה בנושא רכבים נטושים

אגף תנועה שילוט ופיקוח של עיריית רחובות מבצע פעילות אכיפה נגד תושבים שנוטשים את רכביהם ברחבי העיר.

רכב נטוש - רכב שאינו בתוקף או שמהווה מפגע חזותי/סביבתי או בטיחותי.

האכיפה הינה כנגד בעלי כלי הרכבים, שפעלו בניגוד לחוק, והשאירו בשטח הציבורי רכבים נטושים, גרוטאות רכב ושלדי כלי רכב  המהווים מפגע חזותי, סביבתי ובטיחותי.

במהלך פעילות האכיפה, ירשמו לבעלי כלי הרכב אשר פעלו בניגוד להוראות החוק, קנסות ע"ס 730 ₪ והרכבים יפונו ל- 60 יום למגרש אחסנת רכבים. בעלי כלי הרכב המפונים יחויבו בהוצאות הגרירה והאחסנה במגרש .

מנהל אגף תנועה שילוט ופיקוח מר ליאור שוקרי : " הפקחים ינקטו בכל הכלים הקיימים ברשותם על מנת לצור סביבת חיים בטיחותית יותר. אין ספק כי טיפול במפגע זה ישפר את ביטחון הציבור, ישפר את  חזות העיר ויצור מקומות חניה נוספים".