להורדת קובץ המידע לחצו כאן 

 

הודעה לתושבי רחובות ”עיריית רחובות”  שינויים בזמני פינוי אשפה ביתית, גזם וגרוטאות במהלך החגים


פינוי אשפה ביתית

ראש השנה
ימי הפינוי הקבועים לימי ראשון ושני, כט' באלול וא' בתשרי, 2-3.10 , יפונו בשעות הלילה שבין מוצ"ש לראשון, כח' כט' . באלול, 1-2.10

ימי הפינוי הקבועים לימי שלישי ורביעי, ב'-ג' בתשרי, 4-5.10 , יפונו במוצאי החג, בשעות הלילה שבין יום שלישי. לרביעי, ב'-ג' בתשרי, 4-5.10

יום כיפור
ביום רביעי, י' בתשרי, 12.10 , לא תפונה אשפה ביתית.

חג סוכות
ימי הפינוי הקבועים לימי שני ושלישי, טו'-טז' בתשרי, 17-18.10 , יפונו במוצאי החג, בשעות הלילה שבין יום שני . לשלישי, טו'-טז' בתשרי, 17-18.10

שמחת תורה
ימי הפינוי הקבועים לימי שני שלישי, כב'-כג' בתשרי, 24-25.10 , יפונו בשעות הלילה שבין יום שני לשלישי, . כב'-כג' בתשרי, 24-25.10

 

פינוי גזם וגרוטאות

ראש השנה
בימי הפינוי הקבועים לימי שני ושלישי, א'- ב' בתשרי, 3-4.10 , לא יפונו גזם וגרוטאות.

יום כיפור
ביום רביעי, י' בתשרי, 12.10 , לא יפונו גזם וגרוטאות.

חג סוכות
יום הפינוי הקבוע ליום שני, טו' בתשרי, 17.10 , יפונה ביום . ראשון, יד' בתשרי, 16.10
יום הפינוי הקבוע ליום שני, כב' בתשרי, 24.10 (שמחת תורה), לא יפונה.

חל איסור מוחלט על הוצאת גזם ביום הפינוי. יש להוציא גזם וגרוטאות יום לפני הפינוי עד השעה  24:00

סדרי קבלת קהל בעיריה בתקופת החגים

ראש השנה
החל מיום ראשון, כט' באלול, 2.10.16 , משרדי העיריה יהיו סגורים. העבודה תתחדש ביום רביעי, ג' בתשרי, 5.10.16

כיפור
החל מיום שלישי, ט' בתשרי, 11.10.16 , משרדי העיריה יהיו סגורים. העבודה תתחדש ביום חמישי, יא' בתשרי, 13.10.16

סוכות
החל מיום ראשון, יד' בתשרי, 16.10.16 , משרדי העיריה יהיו . סגורים. העבודה תתחדש ביום שלישי, כג' בתשרי, 25.10.1

בברכת שנה טובה ומועדים לשמחה
דורון מילברג מנכ”ל העיריה