הנך מוזמן/ת לישיבת מועצת העיר מס'38   אשר תתקיים ביום ג', כ"ה אלול, 28.9.2016 , בשעה 18:00 בלשכת ראש העיר, עיריית רחובות.

***** הרמת כוסית לרגל ראש השנה תשע"ז ****

סדר יום :

א. הצעה  לסדר היום: שינוי  קריטריון גיל הסטודנטים בזכאות למלגות העירוניות. (ח"מ איטח  אביב מיום 25.9.16)

ב. הצעה לסדר +פתרון - צילום ופרסום ישיבות מועצת העיר וועדות משמעותיות. (ח"מ איטח אביב מיום 19.6.16

ג. שאילתה: היכן עומד תהליך הפיתוח בשכונת רחובות הצעירה(ח"מ איטח אביב מיום 25.9.16

  1. אישור פרוטוקול מועצה 37 מתאריך 22.6.2016 הועבר לחברים בדוא"ל.
  2. אישור פרוטוקול ועדת קליטה ועלייה מתאריך 31.3.2016.
  3. אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מס 1/2016 מתאריך 15.6.16
  4. אישור פרוטוקול ועדת הביקורת מס' 2 מתאריך 5.9.2016.
  5. אישור פרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מס 16 מיום 23.5.16 עמותת "מרכז רוחני שערי ציון שיכון סלע רחובות"
  6. הצגת פעילות החברה העירונית לתרבות נופש וספורט.
  7. הצגת הדוחות כספיים ליום 31.12.2015, החברה העירונית לתרבות.
  8. חילופי גברי, נציגי הבית היהודי בוועדת השמות: דניאל בר במקום יניב דוד.
  9. אישור עבודה נוספת למשולם חיים 059665223.
  10. אישור פרוטוקול מס 19 של הוועדה להקצאת קרקע מתאריך 18.9.16 – עמותת "עלה"

 

דורון מילברג
מנכ"ל העירייה