רחוב משה מזרחי, בקטע הרחובות, יחזקאל כהן-הרצל נפתח לתנועת כלי רכב וחניה