החל מיום רביעי, 5.10.16, ועד יום חמישי, 6.10.16 יבוצעו עבודות ביוב וניקוז בכביש עוקף, דרך אצ"ל, בקטע הרחובות, ציפורה טוב-מרדכי בשיסט.

עקב העבודות, ייסגרו הנתיבים לסירוגין, בין השעות 7:30-17:30.

תבוצע הכוונת תנועה מוסדרת.