להורדת קובץ המידע לחצו כאן 

הודעה לציבור: עבודות להחלפת צנרת מים ברחוב משה הס

תאגיד המים הבאר השלישית בע"מ, מבצע עבודות להחלפת צנרת מים ברחוב משה הס בקטע הרחובות בארי - ז"ס.

העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, כח' בתשרי, 30.10.16, בימים א'-ה' בין השעות 7:30 - 17:00 למשך כחודשיים.

יש לפנות את הרכבים החונים ברחוב משה הס, בקטע הרחובות בארי-ז"ס, עד השעה 7:00 בבוקר, בימי ביצוע העבודות.