להורדץ קובץ המידע לחצו כאן 

הודעה לציבור חובת טיפול במפגע בתהלוכן האורן (טוואי התהלוכה)

לתשומת לבכם!
בחודשים ינואר - פברואר ניתן למצוא על עצי האורן תטולות ביצים של תהלוכן האורן ותחילתה של בקיעת הזחלים. שערותיו הצורבות של הזחל גורמות לדלקות עור ודלקות עיניים לילדים ואנשים בעלי רגישיות שונות, העלולות להמשך שבועות אחדים. במטרה למנוע פגיעה בציבור, נערך אגף גנים ועיצוב הסביבה בעיריה לטיפול הדברתי בתהלוכן האורן בשטחים ציבוריים בלבד במהלך חודש דצמבר. על מנת שניתן יהיה לטפל באופן יעיל ואפקטיבי בזחל המזיק,
ביצע האגף מיפוי וסימון של כל האתרים הציבוריים ברחבי העיר, בהם נטועים עצי אורן לסוגיהם. עצים שהודברו יסומנו בצבע ירוק (על גבי הגזע).
בשטחים פרטיים/חצרות אשר בהם נטועים עצי אורן, חלה אחריות הדברה על בעל הנכס בלבד!

לתשומת לבכם 

  • יש להערך בהתאם, על מנת לאפשר כניסת המדביר לחצר הבית.
  • את תחילתם של המפגעים ניתן לזהות ע”י איתור תטולות הביצים וכרסום ראשון של מחטים.
  • המקומות המתאימים ביותר לתצפיות כגון אלה בשולי חלקות מול השמש.

המצאות עץ נגוע בזחל טוואי התהלוכן אשר לא הודבר, הינו בגדר ”מפגע תברואתי”, לפי הוראות חוק עזר העירוני בדבר שמירת הסדר והניקיון, ותגרור הגשת דו”ח בגין קיומו של מפגע זה וקנס כספי לבעל הנכס
 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאגף גנים ועיצוב הסביבה, בנין העיריה, רח’ בילו 2 טלפון: 08-9392393/56