בימים ראשון ושני, 20-21.11.16, יבוצעו המשך עבודות להחלפת צנרת מים ברחוב משה הס.

עקב העבודות ייסגר לתנועת כלי רכב וחניה רחוב ז"ס, בקטע הרחובות, קק"ל-משה הס, בין השעות 7:30- 17:00 בלבד.