בימים ראשון ושני, 20-21.11.16 יבוצעו עבודות קירצוף וריבוד ברחוב משה פריד,

עקב העבודות ייסגר לתנועת כלי רכב וחניה רחוב משה פריד, בקטע הרחובות עמוס דניאלי-חנה אברך, בין השעות  8:00- 17:00 בלבד.

לא יתאפשר מעבר מרחוב דרך הים לרחוב עמוס דניאלי בשעות ביצוע העבודות.