סגירת משרדים לצורך מיון תיקים שנתי

משרדי האגף לשירותים חברתיים בעיריית רחובות ייסגרו לצורך מיון תיקים שנתי,

בימים א'–ה', י"ח - כ"ב בכסלו, 18-22/12/2016
תהיינה סגורות המחלקות: האזרח המבוגר,שיקום ונכויות, טיפול במשפחה, דלב, חוסן

בימים א'–ה', י' - י"ד בטבת, 8-12/1/2017,
תהיינה סגורות המחלקות: קריית משה ,העיר, אג"ם, אית"ם,נוער

במקרים דחופים בלבד, ניתן לפנות למזכירות האגף בטל': 08-9392620

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית

[pdf:http://www.rehovot.muni.il/uploads/n/1481619371.2331.pdf]