20 בדצמבר, 2016

 

תושבים יקרים,

ממשלת ישראל קיבלה בעת האחרונה החלטה בדבר שורה של קיצוצי תקציב, החלים על כלל תקציבי משרדי הממשלה, ובכללם, תקציבי חינוך, רווחה ותקציבי משרד הפנים שהם "חמצן" לרשויות המקומיות, ומאפשרים אספקת שירותים סדירה לתושבים.

הרשויות המקומיות, הינן הזרוע הביצועית של המדינה, באמצעותן מסופקים לכם התושבים שירותים ממלכתיים ומוניציפאליים. פגיעה בתקציבים אלה, המועברים לרשויות המקומיות על ידי משרדי הממשלה, כמוה כפגיעה ישירה בשירותים המסופקים לכם התושבים.

ניסיונות ההידברות של השלטון המקומי עם הממשלה, בניסיון למנוע את רוע הגזירה לא הועילו, ולא נותרה בידינו הברירה, אלה להיאבק כנגד פגיעה זוחלת ומתמשכת זו, על ידי השבתת המערכות העירוניות. לכן מרכז השלטון המקומי הכריז על השבתת הרשויות המקומיות.

הננו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית שתגרם לכם כתוצאה מהשביתה, וכולנו תקווה שהינה לתועלת כולנו.

בברכה,

דורון מילברג               רחמים מלול

מנכ"ל העיריה                 ראש העיר