כל שירותי עיריית רחובות יושבתו החל ממחר, יום ד, 21.12.16, בשעה 6:00

לא תהיה קבלת קהל במוסדות העיריה, ולא יסופקו שירותים לאזרח לרבות מחלקות הרווחה.

כלל עובדי השטח יגיעו לעבודה, אך לא יסופקו שירותים, לרבות שירותי תברואה ושפ"ע, פינוי אשפה, ניקיון רחובות ופיתוח.

כל עובדי החינוך המועסקים על ידי הרשות המקומית, לא יגיעו למקום עבודתם ומערך הסעות התלמידים יושבת, זאת בתיאום עם הסתדרות העובדים וארגון המורים העל יסודיים.

גני הילדים  - לא יפעלו.

מערכת החינוך המיוחד - תפעל כסדרה 

בתי הספר היסודיים והעל יסודיים  - יהיו פתוחים, כאשר עובדי העיריה לא יתייצבו לעבודה, אלא אם כן ארגוני המורים יודיעו אחרת.

צהרונים של החברה העירונית ורשת חוויות - יפעלו כרגיל.

מעונות יום של ארגוני ויצ"ו, נעמת, אמונה וכיו"ב, יש לפנות לארגונים.

 

יש לעקוב אחר הודעות התקשורת, יש אפשרות שהשביתה תבוטל עקב משא ומתן בנדון.