השביתה ברשויות הסתיימה

החל ממחר, כל השירותים העירוניים יינתנו כרגיל והלימודים בגנים ובבתי הספר יתקיימו כסדרם.

כך הוחלט בפגישה שנערכה בצהריים בין ראשי השלטון המקומי לנציגי משרד האוצר.

המגעים בין הצדדים יחודשו ביום ראשון הקרוב.