הנדון: הזמנה לישיבת מועצה מס' 41

 

הנך מוזמן/ת לישיבת מועצת העיר מס 41  אשר תתקיים ביום ד כ"ח כסלו תשע"ז, 28.12.2016, בשעה 17:15 בלשכת ראש העיר, עיריית רחובות.

סדר יום :

  1. אישור פרוטוקול מועצה 40 מתאריך 19.12.2016 הועבר לחברים בדוא"ל.
  2. אישור החלטות הועדה לתמיכות ומענקים מתאריך 22.12.2016.
  3. אישור נוהל חובות אבודים.
  4. תב"ר חדש: עבודות פיתוח תשתיות בשכונת וייסגל (רחובות הצעירה), 3 מלש"ח, השתתפות מלאה של משרד הבנוי והשיכון.
  5. אישור חוזה חכירה בין עיריית רחובות לעמותת "בית הכנסת אור ציון ומרכז רוחני ע"ש רשב"י רחובות".
  6. אישור בקשה לפטור מחובת מכרז – דירה ברחוב ארלוזורוב גוש 3701 חלקה 605.
  7.  אישור עבודה נוספת לגב' רובינסקי ילנה.

 

דורון מילברג
מנכ"ל העירייה