להורדת קובץ המידע 

הרשמה לבתי ספר יסודיים לשנת הלימודים תשע"ח

9 בינואר – 17 בפברואר , ב' בשבט – כ"א בשבט

 

חוק חינוך חובה מחייב רישומם של ילדים אשר נולדו בין התאריכים: 31 בדצמבר 2011 – כ"ה בטבת תשע"א – ה' בטבת בשע"ב, 1 בינואר 2011

ניתן להירשם לאחד ממוסדות החינוך: ממלכתי , ממלכתי דתי , מוכר שאינו רשמי

אופן הרישום
רישום אינטרנטי (לעולים לכיתות א' בלבד)
לנוחיותכם, פתחנו השנה את הרישום באמצעות האינטרנט, על מנת להנגיש ככל הניתן את הרישום, לכם ההורים, ולשפר את השירות.

הנכם מתבקשים להירשם באמצעות אתר האינטרנט העירוני WWW.REHOVOT.MUNI.IL

רישום פיזי
ניתן להירשם גם במזכירות בתי הספר היסודיים: בימים א' – ו', בין השעות 9:00 - 12:00 ' 19:00 –

בימי ג', בין השעות 16:00 - 19:00 

לרישום במחלקה לחינוך יסודי מוזמנים להגיע:

 • בעלי דרכונים.
 • הורים המבקשים לעדכן כתובת מגורים – חובה להגיע עם אישור מהמיסים על כתובת חדשה, או לחלופין להגיע עם חוזה רכישה/שכירות/ תצהיר, החתום על ידי עו"ד.
 • הורים המבקשים סיוע בביצוע הרישום באמצעות האינטרנט.
  אגף החינוך והנוער - המחלקה לחינוך יסודי, רחוב ביל"ו 2 קומה 3, בימים א'-ה', בין השעות 08:00 - 12:00 , בימי', בין השעות 16:00 - 18:00.

מסמכים נדרשים לרישום

 • שתי תעודות זהות של ההורים, כולל הספח וכתובת מעודכנת של הילד/ה.
 • חשבון ארנונה אחרון בכתובת הרלוונטית.

שימו לב!

 

 • לרישום הפיזי חובה להגיע עם כל המסמכים הדרושים לצורך הרישום.
 • הנכם רשאים לרשום את ילדיכם לבית ספר אחד בלבד.
 • סיכויו של תלמיד ללמוד במוסד הסמוך לביתו גדולים, אם ירשם במועדי הרישום.
 • אזורי הרישום מופיעים באתר העירוני.
 • העיריה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינוי גבולות באזורי הרישום,בהתחשב ביכולת הקליטה של בית הספר ובהתאם לאישור משרד החינוך.

לידיעת ההורים

בבתי הספר פועלים צהרונים. פרטים ניתן לקבל במזכירות בתי הספר  ובמשרדי החברה העירונית בטל': 08-6683890 , 08-6683887 ,
 

לפרטים נוספים ניתן לפנות באמצעות הדוא"ל SARA@REHOVOT.MUNI.IL, ORLY@REHOVOT.MUNI.IL ORIT_HALA@REHOVOT.MUNI.IL

או בטלפון: 08-9392434 , 08-9392418 , 08-9392404