הנדון: הזמנה לישיבות מועצה מס' 42 ו - 43

 

הנך מוזמן/ת לישיבות מועצת העיר מס 42 ו – 43, אשר תתקיימנה בזו אחר זו ביום ד'   כ"ז טבת, תשע"ז, 25.1.2017, בשעה 18:00 בלשכת ראש העיר, עיריית רחובות.

 

סדר יום מועצה 42 – תקציב 2017:

 

 1. אישור תקציב 2017 ( מצ"ב חוברת התקציב).

 

סדר יום מועצה 43:

 1. אישור פרוטוקול מועצה 41 מתאריך 26.12.20106 הועבר לחברים בדוא"ל.
 2. אישור החלטות  ועדת הכספים מתאריך 23.1.2017, יועבר בהמשך.
 3. הערכת שירותה של הגב' אורה קראוס, אוצרת ומנהלת הגלריה העירונית, בחברה העירונית לתרבות ספורט ונופש. 
 4. אישור הסכם שכירות עם חברת דואר ישראל בע"מ.
 5. אישור חוזה חכירה בין כעיריית רחובות לעמותת "עולל – עזרה ואהבה לילד ולתמיד".
 6. אישור החלטות ועדת איכות הסביבה מתאריך 9.11.2016.
 7. אישור חוזה חכירה בין עיריית רחובות לעמותת בית כנסת ובית מדרש "חזון עובדיה.
 8. אישור החלטות פרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מס' 18 מתאריך 15.8.2016, סעיפים : 2-11.
 9. אישור החלטות פרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע מס' 18 מתאריך 15.8.2016, סעיף: 3-"מרכז החינוך העצמאי".
 10. אישור תיקון חוזה, עיריית רחובות – מכון וייצמן – ביה"ס חמד"ע.
 11. אישור חוזה חכירה, בין עירית רחובות לעמותת "רחמי שמיים- מרכז חסד ועזרה למשפחות נזקקות".
 12. אישור חוזה חכירה בין עיריית רחובות לעמותת "על"ה".

 

דורון מילברג

  מנכ"ל העירייה