תושבים נכבדים 

העבודות הוארכו והצפי לסיום הוא 2.2.17.

עמכם הסליחה