מעדכנים כי, גם תושב חדש שלא גר ברוחובות יכול לבצע רישום אינטרנטי. 

עליו להצטייד בביטול רישום וחוזה רכישה או שכירות.