מפגש תושבים

בנושא התחדשות עירונית בשכונת שעריים ברחובות לבעלי הנכסים הנמצאים בשטח הכלול במתחם הרחובות הרצל - אפרים זקס - יצחק מוגזח - סעדיה הגאון
יום חמישי, י"ג בשבט, 17.2.9 ,בשעה 00:19
בבית פנחס, מתנ"ס חוויות שעריים, רח' בר כוכבא 15 ,רחובות

הדוברים במפגש:

רחמים מלול, ראש העיר התחדשות עירונית בעיר רחובות
עו"ד אמיר ירון, מחזיק תיק ההתחדשות העירונית התארגנות התושבים לקראת ההתחדשות העירונית
אדר' שגיא תמרי, מנהל אגף תכנון ורישוי במנהל ההנדסה חשיבותה של התכנית להתחדשות עירונית בשכונת שעריים
אדר' יצחק פרנסהסבר על תכנית (רח' 1250/16/4 )להתחדשות עירונית בשכונת שעריים
שאלות ותשובות

הכניסה חופשית, הציבור מוזמן