הודעה לציבור
עבודות מים, קירצוף וריבוד ברחוב בית הפועלים
הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ, מבצע עבודות להחלפת קווי מים, קירצוף וריבוד.
העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, טז' בשבט, 12.2.17, בימים א'-ה', בין השעות 17:00-8:00 למשך כשלושה שבועות.
יש לפנות את הרכבים החונים ברחוב בימי ביצוע העבודות עד השעה 7:30 בבוקר.
ייתכנו שינויים בעבודות עקב תנאי מזג האוויר.
עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית