הודעה לציבור
עבודות מים ופיתוח ברחוב שלום עותמי
סגירת רחוב שלום עותמי בקטע הרחובות זרח שעובי-שלום צעידי
הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ, מבצע עבודות פיתוח מדרכות והחלפת קווי מים.
החל מיום ראשון, טז' בשבט, 12.2.17, ייסגר לתנועת כלי רכב וחניה רח' שלום עותמי בקטע הרחובות זרח שעובי-שלום צעידי בימים א'-ה', בין השעות 17:00-8:00 למשך כחודשיים.
יש לפנות את הרכבים החונים ברחוב בימי ביצוע העבודות עד השעה 7:30 בבוקר.
ייתכנו שינויים בעבודות עקב תנאי מזג האוויר.
עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית