הודעה לציבור
עבודות ביוב וניקוז בשדרות הקיבוצים
סגירת שדרות הקיבוצים בקטע הרחובות
הרב זכריה מדאר-חיים קאופמן (הצד הצפוני)
הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ, מבצע עבודות להחלפת קווי ביוב וניקוז.

החל מיום ראשון, טז' בשבט, 12.2.17, לא תתאפשר תנועת כלי רכב בשדרות הקיבוצים בקטע הרחובות הרב זכריה מדאר-חיים קאופמן ( הצד הצפוני).

  • לבאים משדרות הקיבוצים ממזרח למערב, לא יתאפשר מעבר לרחוב הרצל.
  • לבאים מרחוב הרב זכריה מדאר, תתאפשר הפניה שמאלה בלבד.
  • רחוב האמוראים בקטע הרחובות הרב זכריה מדאר- הרצל יהיה רחוב חד סטרי ממזרח למערב.

צפי לסיום העבודות - מרץ 2017
ייתכנו שינויים בעבודות עקב תנאי מזג האוויר.
עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית