להורדת קובץ שיבוץ ורישום לחטיבות הביניים בחינוך הממלכתי לשנה"ל תשע"ח לחץ כאן

הרישום לחטיבות הביניים יערך בשני שלבים:

בקשת שיבוץ אינטרנטי, באמצעות אתר האינטרנט העירוני ורישום בקריות החינוך, לאחר קבלת אישור שיבוץ.

בקשה לשיבוץ אינטרנטי

בקשת שיבוץ יש להגיש בין התאריכים בין 2.3.17-22.2.17  כו׳ בשבט - ד׳ באדר, באמצעות אתר האינטרנט העירוני: www.rehovot.muni.il
(ניתן להיעזר בצוות בית הספר היסודי)

רישום בקריות החינוך לאחר בקשת שיבוץ אינטרנטי

הרישום בקריות החינוך קציר, אורט, דה שליט, מדעים וקריית החינוך ע"ש רון ארד ברוח "היי –טק – היי",
ייערך בין התאריכים 26-31.3.17 , כח' באדר – ד' בניסן

פרטים נוספים בטל' 08-9392437,
דוא"ל: hanakurs@rehovot.muni.il