שלום רב,

ביום שלישי הקרוב, 21.2.17, ייסגר לתנועת כלי רכב וחניה רחוב הרב זכריה מדאר (הצד המערבי), בקטע הרחובות אמוראים-שד' הקיבוצים, בין השעות 17:00-8:30.

  • לבאים מרח' זכריה מדאר מצפון לדרום, לא יתאפשר מעבר לרחוב שד' הקיבוצים.
  • לבאים מרח' מוטה גור, לא תתאפשר הפניה שמאלה.
  • לבאים מרח' שד' הקיבוצים ממערב למזרח, תתאפשר הפניה שמאלה.