להורדת קובץ הארכת מועד הרישום לכיתות א' באינטרנט

הרישום יתקיים עד ה- 17.3.12
לאחר התאריך הנ"ל ניתן לבצע רישום במזכירות בתי הספר ובמחלקה לחינוך יסודי באגף החינוך והנוער, עיריית רחובות, רחוב ביל"ו 2 קומה 3

שימו לב!
תקופת הרישום הרשמי הסתיימה (17.2) ולכן לא ניתן להגיש בקשות העברה

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה לחינוך יסודי
בטל': 9392434 / 9392418 :
דוא"ל: sara_vaab@rehovot.muni.il