ביום שלישי הקרוב, 28.2.17, ייסגר לתנועת כלי רכב וחניה רחוב הרב זכריה מדאר (הצד המערבי),בקטע הרחובות אמוראים - שדרות הקיבוצים, בין השעות 17:00-8:00.

  • לבאים מרחוב זכריה מדאר, מצפון לדרום, לא יתאפשר מעבר לרחוב שדרות הקיבוצים.
  • הכניסה לרחוב נג'ארה תתאפשר לדיירי הרחוב בלבד. 
  • לבאים מרח' מוטה גור, לא תתאפשר הפניה שמאלה.
  • לבאים מרח' שדרות הקיבוצים ממערב למזרח, לא תתאפשר הפניה שמאלה לרחוב זכריה מדאר