להורדת קובץ הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב לחץ כאן

סגירת הרחובות:

הדגניות,בקטע הרחובות הירדן - הגליל

הירדן בקטע הרחובות שושנת העמקים - הכלניות

הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ, מבצע עבודות ביוב וניקוז בשכונת חבצלת.

החל מיום ראשון, כא' באדר, 19.3.17 ,ייסגר לתנועת כלי רכב וחניה, רחוב הדגניות, בקטע הרחובות הירדן - הגליל, ורחוב הירדן בקטע הרחובות שושנת העמקים - הכלניות למשך כשבועיים.

יש לפנות את הרכבים החונים ברחוב הדגניות וברחוב הירדן, עד יום ראשון בשעה 7:00 בבוקר.

עובדי תאגיד המים העירוני זמינים עבורכם

1-800-55-57-70