המשך עבודות ברחוב בית הפועלים, בימים א'-ב', 19-20.3.17 - הפסקת מים יזומה ברחוב הרצל (הצד המערבי), בקטע הרחובות בית הפועלים – הרצל 163 וברחוב לוין אפשטיין, בקטע הרחובות בית הפועלים – טלר, בין השעות 16:00-9:00.

עמכם הסליחה